Strona tytu3owa Od Wydawcy Zawody, Targi, Kursy Wiadomooci Sprawozdania S3ownik jezdziecki
Humor i Aforyzmy Recenzje Zawodnicy, Trenerzy, Dzialacze Strony WWW Poprzednia strona

    Plakat CDI-W/CSI-W Goteborg

CDI-W/CSI-W

XIII FINA£ PUCHARU ¦WIATA VOLVO W UJE¯D¯ENIU

GÖTEBORG/SWE 02-05.04

Logo Pucharu ¦wiata Volvo w Uje¿d¿eniu

XIII Fina³ Pucharu ¦wiata Volvo w Uje¿d¿eniu

Wyniki konkursu nr 7 Program Grand Prix

Wyniki konkursu nr 14 Program Grand Prix Kür

Wyniki koñcowe XIII Fina³u Pucharu ¦wiata Volvo w Uje¿d¿eniu

 

Powrót na pocz±tek strony

 

Logo CDI-W/CSI-W Goteborg

Wyniki konkursów w Skokach

Czwartek 2 kwietnia

Wyniki konkursu nr 1 "Ricoh Trophy"

Wyniki konkursu nr 2 "Radison SAS Park Avenue Trophy"

Wyniki konkursu nr 3 "Stena Line Trophy"

Wyniki konkursu nr 4 "Lufthansa Trophy"

 

Pi±tek 3 kwietnia

Wyniki konkursu nr 5 "Young Rider's Kraft Cup"

Wyniki konkursu nr 6 "ICA Trophy"

Wyniki konkursu nr 8 "Melka Masters"

 

Sobota 4 kwietnia

Wyniki konkursu nr 9 "Skandia Sleipner Cup"

Wyniki konkursu nr 10 "Young Rider's Krafft Cup Final"

Wyniki konkursu nr 11 "Göteborg Grand Prix"

Wyniki konkursu nr 12 "V75 Trophy"

 

Niedziela 5 kwietnia

Wyniki konkursu nr 13 Kwalifikacyjnego Pucharu ¦wiata Volvo

 

Powrót na pocz±tek strony